ЛЕЧЕНИЕ

Хомеопатичното лечение започва с подробна анамнеза (първо интервю), при което се изясняват не само Вашите настоящи и предишни физически оплаквания, но и психическото Ви състояние, страхове, грижи, жизнени принципи, семейна анамнеза, социална среда, биография и т. н. Това е опит да се състави цялостна картина за Вашата личност.

След това се анализират отделните симптоми и се прави справка в хомеопатичен наръчник, т. н. реперториум. Въз основа на сбора от Вашите симптоми и лекарствата за тях се избира едно средство, което при здрав човек предизвиква такива симптоми, които са най-близки до Вашето заболяване. Потенцията се определя в зависимост от болестта и регулационната способност на пациента. Честотата на приемите зависи от хода на по-нататъшното лечение. В случай на съмнение се консултирайте с Вашия хомеопат, например при многократно приемане, особено на високи потенции.

При контролните прегледи се преценява успехът на терапията и в съответствие с него лечението се актуализира, например чрез промяна на потенцията или лекарството или продължаване на същата терапия.