ADD и хомеопатия

Трудности в училище, липса на концентрацията и дори дефицит на вниманието и хиперактивност ADD / ADHD cа все по-често срещан проблем. Диагностицирането на ADD/ADHD би трябвало да се извърши от специализиран детски психолог чрез стандартизирани поредици от тестове.

В конвенционалната медицина лечението се извършва преди всичко със стимуланти (Rivalin, Concerta и др.) Много родители обаче имат съмнения да дават такива средства на децата си.

Ефективността на хомеопатичното лечение при дефицит на вниманието и хиперактивност ADD / ADHD е доказана от проучвания (Frei, 2009). Но по наше мнение положителното въздействие на хомеопатичното лекарство върху развитието и уравновесеността представлява само един градивен елемент на терапията. Двигателна терапия, ерготерапия, логопедия, насърчаване при слабости в частични дейности (дислексия – нарушения в четенето и писането или дискалкулия затруднения в математиката), диагностика и евентуална терапия при нарушено възприятие, правилно хранене и много други мерки помагат на тези деца и възрастни в тяхното тежко ежедневие и го правят по-леко.

Дългосрочното наблюдение на участниците в проучването в продължение на провече от осем години показва, че при 75 % от всички пациенти с ADD / ADHD може да се постигне задоволителен резултат само с хомеопатия и такова лечение трайно намалява интензивността на симптомите с около 50%.

По-подробна информация за методите на лечение ще намерите тук:

https://www.heinerfrei.ch/ads-adhs/