ЛЕКАРСТВА

Хомеопатичните лекарства се приготвят чрез потенциране, тоест източниците първоначално се привеждат във форма на течна т.н. майчина тинктура или на прах. След това се смесват с вещество-преносител (течно – в повечето случаи със смес от алкохол и вода или твърдо – с млечна захар). За тази цел биологично действащото вещество и веществото-преносител се разклащат енергично или стриват в определени съотношения на разреждане (1:10 = потенция D, 1:100 = потенция C; 1:50.000 = потенция LM).

Хомеопатичните лекарствени средства имат неограничена трайност, ако се съхраняват правилно. Не бива да се излагат на ярко слънце или температури над 40 градуса. Да се пазят от влага.

Хомеопатичните лекарства и по-специално тези на база вода/алкохол не бива да се държат до мобилни телефони или микровълнови печки, тъй като това може да се отрази отрицателно върху тяхното действие.

Препоръчително е лекарствата да се приемат известно време преди или след хранене, пиене или употреба на медикаменти. Те се усвояват чрез устната лигавица. И ползването на паста за зъби малко преди или след приемането на хомеопатично лекарство може да попречи на действието му.